Konferencja

9 czerwca 2008 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Produkcja czystej energii elektrycznej z węgla w Polsce i Europie”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata polityki, nauki i przemysłu. Dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z perspektywami rozwoju energetyki opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym.

Konferencję otworzył Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz jednocześnie Przewodniczący Komitetu Sterującego. Pierwszymi prelegentami byli goście z RWE Power AG. Grupa RWE jest jednym z największych niemieckich przedsiębiorstw energetycznych, którego roczna produkcja energii elektrycznej równa się prawie całemu rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną Polski. Dr Johannes Heithoff – Wiceprezydent Departamentu Badań i Rozwoju RWE Power AG przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w zakresie technologii produkcji czystej energii elektrycznej z paliw kopalnych takich jak węgiel kamienny i węgiel brunatny. Obecnie w Niemczech budowane są nowe zeroemisyjne bloki energetyczne, których sprawność wynosi powyżej 43% natomiast dwutlenek węgla będzie w całości wychwytywany i składowany (technologia CCS). Dodatkowo takie kraje jak Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, a nawet nuklearny potentat Francja przymierzają się do budowy nowoczesnych elektrowni opartych na węglu. Coraz wyższe ceny ropy naftowej i gazu ziemnego powodują, że zaczyna się dostrzegać zalety rodzimych surowców energetycznych, które w połączeniu z nowymi czystymi technologiami węglowymi spełniają wszelkie standardy w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Natomiast dr Hans Schiffer przedstawił zagrożenia wynikające z planów Komisji Europejskiej dotyczące aukcyjnego handlu emisjami CO2, który w dotychczasowej formie może spowodować co najmniej podwojenie ceny energii elektrycznej w Europie. Potrzebne są przejrzyste reguły dotyczące handlu emisjami CO2. Dlatego też Niemcy i Polska powinny wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i przedstawić je Komisji Europejskiej.

Kolejny referat wygłosił mgr inż. Mirosław Niewiadomski – Dyrektor Departamentu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. wchodzącej w skład Polskiej Grupy Energetycznej. PGE jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Do niej należy największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym – elektrownia w Bełchatowie. To właśnie tam planuje się uruchomienie pierwszej w Polsce instalacji wychwytywania i składowania CO2 dla nowo budowanego bloku 833 MW. Zwrócił on uwagę na konieczność opracowania nowej Polityki Energetycznej Kraju do 2030 r., która powinna w końcu określić w którą stronę powinniśmy rozwijać krajową energetykę. Potrzebne jest „zielone światło” ze strony rządowej do budowy w Polsce nowoczesnych zeroemisyjnych elektrowni węglowych oraz elektrowni atomowych.

Następnie prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przedstawił nowe możliwości wykorzystania węgla kamiennego i węgla brunatnego. Obecnie udoskonalane są technologie zgazowania już wydobytego węgla do produkcji gazu syntezowego oraz innych paliw płynnych. Pracuje się również nad możliwością zgazowania węgla kamiennego w złożu. Natomiast przedstawił wątpliwość nad możliwością zgazowania w złożu węgla brunatnego jako surowca zalegającego na zbyt małej głębokości.

Doc. dr hab. Jerzy Nawrocki – Dyrektor Państwowego Insytutu Geologicznego w Warszawie omówił możliwości składowania CO2 w strukturach geologicznych w Polsce. Wyraził pogląd, że budowa geologiczna naszego kraju umożliwia nam składowanie znacznych ilości dwutlenku węgla w głębokich utworach geologicznych. Rozpoczęły się już prace nad rozpoznaniem możliwości składowania CO2 nie daleko od elektrowni Bełchatów.

Ostatni referat dotyczył możliwości połączenia procesów technologicznych występujących w elektrowniach atomowych oraz elektrowniach węglowych. Przedstawił go prof. dr hab. Kazimierz Jeleń – Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo- Hutniczej. Wydaje się, że opracowywana technologia reaktora wysokotemperaturowego może być przyszłością polskiej energetyki. Posiada ona wiele zalet pochodzących z elektrowni atomowych (zeroemisyjność) oraz z elektrowni węglowych (konkurencyjność ekonomiczna i bezpieczeństwo energetyczne).

Po części referatowej nastąpiła dyskusja. Duża część pytań dotyczyła niemieckiego podejścia do produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i węgla brunatnego. RWE Power AG jest jednym z liderów w opracowywaniu i wdrażaniu zeroemisyjnych technologii węglowych przy równoczesnym wsparciu działań dla ograniczenia emisji CO2 w Unii Europejskiej. Uzasadnili oni konieczność dalszego rozwoju energetyki opartej na rodzimy zasobach. W Niemczech jak i w większości innych krajów europejskich energetyka wiatrowa nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Rentowność turbin wiatrowych wynika tylko i wyłącznie ze sztucznego regulacyjnego utrzymywania wysokich cen energii elektrycznej pochodzącej z tych turbin. Tak więc, aby utrzymać konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej wydaje się, że jej przyszłością jest energetyka atomowa oraz zeroemisyjna energetyka węglowa. Na koniec zapytano o możliwość podziemnego zgazowania węgla brunatnego w Niemczech. Przedstawiciele RWE Power AG odpowiedzieli, że w Niemczech nie prowadzi się obecnie żadnych prac związanych z tą technologią. Wyrazili pogląd, że podziemne zgazowanie węgla brunatnego jest nierealne do przemysłowego zastosowania i mogłoby wywołać jeszcze większe negatywne skutki ekologiczne niż metoda eksploatacji odkrywkowej.

Program konferencji:

10.00- 10.15 – Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Powitanie uczestników i słowo wstępne

10.15-10.45 – Dr Johannes Heithoff – Vice-president R&D, RWE Power AG -  „Strategie RWE odnośnie redukcji CO2 w nowoczesnych elektrowniach opalanych węglem  oraz  magazynowanie CO2”

10.45-11.05 – Dr Hans Schiffer – Senior Manager Energy Economics, RWE Power AG – „Polityka energetyczna w UE ze szczególnym uwzględnieniem ETS (System Handlu Emisjami)”

11.05-11.25 – Dr inż. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., mgr inż. Mirosław Niewiadomski – Dyrektor Departamentu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. – „Produkcja czystej energii elektrycznej w BOT Górnictwo i Energetyka S.A.”

11.25 -11.45 – Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – „Węgiel kamienny jako paliwo XXI dla energetyki oraz dla produkcji paliw płynnych i gazowych"

11.45-12.05 – doc. dr hab. Jerzy Nawrocki – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie – „Sekwestracja CO2 w polskich warunkach geologicznych”

12.05-12.25 – Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – „Synergia węglowo-jądrowa”

12.25-14.00 – Dyskusja

14.00 – Poczęstunek

Zdjęcia z tego spotkania zostały zamieszczone w dziale Galeria.